bECOs

 
Persp 1_crop.jpg
 

Vårt verdigrunnlag

 

bECOs leverer byggløsninger med høy kvalitet og høy miljøytelse, basert på norske og nordiske produkter og løsninger, innenfor normale byggekostnader.

bECOs skal bidra til lokal verdiskaping i Øvre Telemark gjennom egne arbeidsplasser og bruk av lokale produkter og leverandører i produksjonen.

bECOs skal bidra til verdiskaping i den norske byggebransjen gjennom utvikling og realisering av innovative systemløsninger for høy miljøytelse med stor overføringsverdi. 

bECOs skal bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet gjennom utforming og utvikling av prosjekter rettet mot inkludering, integrasjon og delte boformer.

 

bECOs er et byggsystem utviklet av C O N T E X T  A S  for industrielt produserte bygg basert på massivtre, lokal verdiskaping, høy arkitektonisk kvalitet og eksepsjonell miljømessig ytelse.

 
four colours new.jpg
 

bECOs leverer arkitekttegnede bygg med svært høy miljømessig standard. 

Vi prosjekterer og produserer i Norge, med norsk håndverkskvalitet og nordiske produkter.

Våre systemløsninger og industriell produksjon gjør at vi kan levere høy standard med en høy grad av sikkerhet - til samme pris som ved tradisjonell bygging.

 
minus 50 purple.jpg
 

 klimagassutslipp

Zero carbon

Våre bygningsmoduler reduserer klimagassutslipp fra materialbruk med mer enn 50% sammenlignet med tradisjonell byggeri. Til samme pris. Hver modul lagrer like mye CO2 som en liten enebolig slipper ut hvert år. Og vi kan levere nullutslippsløsninger om ønsket.

 
IMG_4390.jpg
 

Våre moduler produseres i et fabrikkanlegg i Notodden i Telemark, et sted med sterke industritradisjoner. 

Kombinasjonen industriell bygging og fagkunnskap gir høy leveringssikkerhet og kvalitet.

 Norsk håndverk kombinert med norsk industrikompetanse.

 Det er en oppskrift med global overføringsverdi. 

 
minus 50 orange.jpg
 

energibruk

Fra lavenergi til plusshus

Våre basismoduler har 20% lavere netto energiforbruk enn TEK ’10 standard. Uten merkostnader. Med varmepumpe kan energibruken halveres. Og nullenergibygg kan leveres dersom ønsket.

 
_DSC8788.jpg
 

Bygg varer i hundre år - Teknologi må oppdateres etter fem

All teknikk i bECOs modulene samles i effektive, tilgjengelige kjerner. Da kan du når som helst oppgradere til nye løsninger, uten å bygge om.

En robust og enkel byggstyring integreres i hver enhet, som kobler lys, varme og ventilasjon. Dette sikrer lav energibruk i drift - uten kompliserte tekniske løsninger.

 
 

emisjoner og kjemikalier

Pust dypt …

Vi bruker bare lavemitterende materialer. Alle produkter har beste emisjonsklasse og er frie for miljøfarlige kjemikalier. Dokumentasjonen er etter nordiske og internasjonale standarder, og inngår som del av FDV-dokumentasjonen. Det gir en trygghet for deg som byggherre, og deg som bruker.

 

Kostnadseffektiv ytelse

Våre løsninger leveres til nøkterne byggekostnader, til tross for høy ytelse. For å klare dette jobber vi med hvert ledd i produksjonskjeden. Antall arbeidsoperasjoner er redusert, antall materialer begrenset, kjemiske stoffer fjernet, transport og montasje effektivisert. Resultatet kommer alle våre prosjekter til gode.

 

bECOs

ECOlogy : ECOnomy : ECOtechnology