bECOs 002 SBBL Kongerød

 
 

Areal: 2540 m2 BTA

Byggherre: Skien Boligbyggelag v/ Marianne Hegna

Arkitekt: Context AS

Prosjektperiode: 2017 - 

 

bECOs er i ferd med å utvikle et boligprosjekt på inntil 27 boenheter på Kongerød i Skien kommune for Skien Boligbyggelag. Prosjektet er organisert som en landsby med varierte boligtyper innenfor en moderne trehustypologi, og inneholder store fellesrom og felles utearealer for beboerne. Utforming av fellesarealene vil skje i samråd med kjøperne. Formålet er å skape et lokalsamfunn basert på felles aktiviteter og mulighet for sosial kontakt - samtidig som alle har fullverdige private boliger og utearealer. Alle boliger og fellesarealer produseres i massivtre med bECOs miljøstandard. Byggestart er planlagt høsten 2017.

 

bECOs

ECOlogy : ECOnomy : ECOtechnology