bECOs SHARED LIVING

 
 

boliger tilpasset alle dagens familier

Fremtidens samfunn inkluderer alle typer familier. Det må også fremtidens boliger gjøre. 

Eldre, enslige, kollektiv og kjernefamilier. bECOs Sharedliving tilbyr høy komfort sammen med avansert bygningsytelse - energieffektivitet, minimale klimagassutslipp og fremtidsrettet teknologi. 

Boligene er fleksible og universelt utformede, og kan tilrettelegges for alle samfunnsgrupper. 

Og prisen? Den passer alle dagens familier, den også.

 
 

LoKale samfunn - med plass til alle

Samfunnet står overfor store endringer, fra eldrebølge til nye befolkningsgrupper. bECOs tilbyr løsninger for å skape bomiljøer tilrettelagt for alle brukergrupper, basert på sosial kontakt, samspill og integrasjon. 

De varierte boligtypene er universelt utformet og kan tilpasses gjennom levetiden - et hjem som vokser med familien. 

 
bECOs 002 SBBL Kongerød_banner.jpg
 

INTEGRERT TEKNOLOGI

All teknikk i bECOs SharedLiving er samlet i felles, tilgjengelige kjerner. Kjernene sikres enkel tilgang uten riving. Da kan du når som helst oppgradere til nye løsninger, uten å bygge om.

Løsningene skreddersys til akkurat ditt behov. I sentrum står alltid god arkitektur og høy kvalitet.

 
 

Miljøytelse i toppklasse

Våre bygningsmoduler halverer klimagassutslipp og energibruk, og er garantert frie for helse- og miljøskadelige kjemikalier og avgassing.

De er arealeffektive, og planlagt for kontinuerlig oppgradering og resirkulering. 

 

bECOs

ECOlogy : ECOnomy : ECOtechnology