bECOs STUDENT

 
 

Studenter bør ha boliger som gjenspeiler deres aspirasjoner

De som skape morgendagens samfunn kan ikke bo i gårsdagen løsninger.

bECOs student leverer en miljøytelse på nivå med de mest ambisiøse prosjektene i landet - til samme pris som en tradisjonell studentbolig.

Og god arkitektur og funksjon står selvsagt i sentrum for alt vi bygger.

 
 

Fleksibel arkitektur

Basisenheten i bECOs student er boligmodulene. Disse leveres komplette med ferdig innredning, som enkeltrom, hybler og små leiligheter. Modulene utgjør byggeklossene i systemet. Mellom modulene skapes større rom - fellesarealer, oppholdsrom, lesesaler og kjøkken.

Geometri, utforming og uttrykk tilpasses hvert prosjekt.

 
 

De beste ting kommer i små pakker

En bECOs studentmodul inneholder alt man har behov for.

Fullt utstyrt bad. Integrert arbeidsplass med ideelle dagslysforhold. Og et skjult lydanlegg til streaming av favorittmusikken.

 
 

Integrert teknologi

All teknikk i bECOs student er samlet i felles, tilgjengelige kjerner. Kjernene sikres enkel tilgang uten riving. Da kan du når som helst oppgradere til nye løsninger, uten å bygge om.

Løsningene skreddersys til akkurat ditt behov. I sentrum står alltid god arkitektur og høy kvalitet.

 
 

Husbanken kompatibel

bECOs student tilfredsstiller alle krav til Husbankens ordninger for finansiering av studentboliger.

Minst 20% av boligene er universelt utformede. I tillegg åpner den høye miljøstandarden for gunstig lånefinansiering.

Resultatet er god økonomi - både for våre byggherrer og for samfunnet.

 
 

Miljøytelse i toppklasse

Våre bygningsmoduler halverer klimagassutslipp og energibruk, og er garantert frie for helse- og miljøskadelige kjemikalier og avgassing.

De er arealeffektive, og planlagt for kontinuerlig oppgradering og resirkulering. 

 

bECOs

ECOlogy : ECOnomy : ECOtechnology